606443 Nizhny Novgorod region, Bor city,

Steklozavodskoe highway 1

10 floor, office 1001

 

THE DETAILS OF LLC "NOVATOR":

TIN 5246040108

PSRN 1115246001001


Lavrov Ilya Nikolaevitch

technical director

 

office:

+7(83159)7 42 43
 
AGC